NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Nuk dëgjoj mirë

These guides explain ways to change how your computer or web browser operates, to make things easier for people who are deaf or have difficulty hearing.

Një pjesë e mirë e materialit të trajnimeve në këtë platfomrë është e shoqëruar me video në gjuhën e shenjave, për tu ardhur në ndihmë personave që kanë probleme me dëgjimin.