NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Tastierë më e lehtë në përdorim

Një pjesë e mirë e sistemeve të shfrytëzimit ofrojnë tastierën në monitor. Kjo mënyrë alternative e të shkruajturit mund të jetë e përshtatshme për Ju.

Mi më i lehtë në përdorim

Disa monitorë ofrojnë mënyrën me prekje të përdorimit të pajisjes. Kjo është një mënyrë tjetër e navigimit