NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Historia e modeleve

Modeli i të drejtave

Është i bazuar në modelin social, por ky model bazohet në barazinë mes njerëzve me ose pa aftësi të kufizuar. Ky model I trajton personat me aftësi të kufizuara sikurse trajtohen edhe grupime të tjera të pafavorizuara, si gratë për shembull, duke vendosur theksin mbi shoqerinë e cila mund të jetë përgjegjëse për disavantazhin. Modeli bazohet në karakteristikën thelbësore të të drejtave të njeriut që të drejtat janë të pandashme dhe të patjetërsueshme dhe zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë njerëzit, pavarësisht karakteristikave. Personat me aftësi të kufiuzara sipas këtij modeli janë qytetarë që ushtrojnë në mënyrë të barabartë me të tjerët të drejtat.

Ushtrim 1

Zgjidhni përgjigjet e sakta:

Aftësia e kufizuar është një dënim nga Zoti:

Correct! Wrong!

Ushtrim 2

Zgjidhni përgjigjet e sakta:

Një person me aftësi të kufizuara e meriton gjendjen në të cilën është:

Correct! Wrong!

Ushtrim 3

Zgjidhni përgjigjet e sakta:

Një person është i kufizuar për shkak të sëmundjes që ka:

Correct! Wrong!

Ushtrim 4

Zgjidhni përgjigjet e sakta:

Aftësia e kufizuar duhet të kurohet:

Correct! Wrong!

Ushtrim 5

Zgjidhni përgjigjet e sakta:

Një person me aftësi të kufizuara kufizohet nga ambjenti rrethues:

Correct! Wrong!

Ushtrim 6

Zgjidhni përgjigjet e sakta:

Për të përfshirë personat me aftësi të kufizuara duhet të tejkalojmë barrierat infrastrukturore dhe sociale:

Correct! Wrong!