NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Çfarë përmban platforma?

Platforma online është e organizuar në formën e një moduli trajnimi (E-Trajnim) dhe ofron informacion përfshirës për çdo palë e interesuar në fushën e aftësisë të kufizuar.
Pjesë e kësaj platforme është edhe një bibliotekë online e cila shërben si qendër burimore për legjislacionin dhe politikat mbi personat me aftësi të kufizuara.
Platforma është e aksesueshme lehtësisht nga të gjithë dhe përmban të gjitha elementet e aksesueshmërisë për personat që kanë aftësi të kufizuara të ndryshme.
Platforma është konceptuar si një hapësirë interaktive ku çdo person i interesuar rreth çështjeve të aftësisë të kufizuar mund të drejtohet me pyetje në hapësirën “Pyetje të shpeshta”.