NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Aksesueshmëria në informacion dhe komunikim

Guida mbi aksesueshmërinë në informacion dhe komunikim

Përgatitja e këtij dokumenti ka për qëllim të udhëzojë eliminimin e pengesave apo barrierave në informacion dhe komunikim, që kufizojnë pjesëmarrjen e plotë të personave me aftësi të kufizuara në ushtrimin e të drejtës së tyre për akses efektiv në informacion dhe komunikim për të gjithë kategoritë e personave me aftësi të kufizuara.

Lexo për më shumë versionin tekst >>

Dëgjo për më shumë versionin audio >>

Shiko për më shumë versionin video >>