NOW LOADING
Text Size
  • A
  • A
  • A
Color
  • C
  • C
  • C
  • C

Aksesueshmëria në mjedise

Guida mbi aksesueshmërinë në mjedise

Në këtë seksion trajtohen mjediset pa barriera më të frekuentuara nga publiku. Gjithashtu trajtohen kërkesat dhe standartet kryesore të elementëve përbërës të aksesueshmërisë

Lexo për më shumë versionin tekst >>

Dëgjo për më shumë versionin audio >>

Shiko për më shumë versionin video >>