NOW LOADING
Text Size
 • A
 • A
 • A
Color
 • C
 • C
 • C
 • C

Persona me aftësi të kufizuara intelektuale


Persona me aftësi të kufizuara intelektuale

 • Personat me aftësi të kufizara mendore kanë vështirësi për të mësuar dhe të aplikojnë atë çfarë kanë mësuar në situata të ndryshme.
 • Flisni me fjali të qarta, me fjalë të lehta, jo me koncepte të komplikuara.
 • Mos i flisni sikurse fëmijëve të vegjël, por përshtatni fjalorin.
 • Megjithëse duhet të mbani në vëmendje që personat me aftësi të kufizuara janë të rritur dhe mund të marrin vendim, nganjëherë ata e kanë të vështirë për të marrë vendime në mënyrë të shpejtë. Prandaj është e nevojshme t’i jepni kohën e nevojshme dhe të jini të durueshëm.
 • Shenjat, simbolet apo figurat ndihmojnë personat me aftësi të kufizuara intelektuale të orientohen brenda një ndërtese.
 • Personat me aftësi të kufizuara intelektuale shpeshherë janë mësuar me rutinën e tyre të përditshme. Prishja e kësaj rutine nganjëherë kërkon një periudhë kohore për tu mësuar me ndryshimet. Prandaj duhet ti jepni kohën e nevojshme.

Persona me aftësi të kufizuara intelektuale