NOW LOADING
Text Size
 • A
 • A
 • A
Color
 • C
 • C
 • C
 • C

Personat me probleme të shëndetit mendor

 • Personat me probleme të shëndetit mendor mund të hasin vështirësi në funksionimin e përditshëm.
 • Situatat stresuese mund të rrisin nivelin e stresit tek ata, prandaj është e rëndësishme që të përpiqeni t’i shmangni situata të tilla.
 • Personat me probleme të shëndetit mendor mund të shfaqin disa personalitete, nuk socializohen, nganjëherë janë shumë energjikë, prandaj duhen trajtuar të gjithë në mënyrë të individualizuar.
 • Mund t’i pyesni çfarë mund të bëni për ta që të ndjehen më mirë nëse pësojnë krizë. Nëse e vlerësoni situatën mund t’i pyesni nëse kanë nevojë për të marrë medikamente apo për të thirrur ndonjë njeri që mund ti ndihmojë.